Welkom op de website van de Groningsche Vrouwenclub Internationale Lyceumclub, aangesloten bij de "International Association of Lyceum Clubs" (IALC).1

De Groningsche Vrouwenclub Internationale Lyceumclub, opgericht in 1929, stelt zich ten doel het op neutrale basis tot elkaar brengen van vrouwen, die belangstelling hebben voor kunst, wetenschap en maatschappelijk welzijn en die door hun persoonlijke inbreng willen bijdragen tot goede onderlinge verstandhouding en vriendschap.

De club tracht dit doel ondermeer te bereiken door het organiseren van lezingen, lunches, diners, excursies, bezoeken aan musea en concerten, bridgemiddagen, wandelochtenden, boekbesprekingen, filmbezoek e.d.

De Lyceumclub ontleent haar naam aan het “Lukeion” te Athene, de Academie die de Griekse wijsgeer Aristoteles in 335 voor Christus stichtte en waar hij zijn leerlingen onderwees in de filosofie.2

De eerste Lyceumclub werd opgericht in 1903 in Londen door de Engelse schrijfster Mrs. Constance Smedley. Thans omvat de internationale organisatie 74 clubs in 17 landen op 3 continenten met tezamen ruim 8100 leden. 

Nederland telt op dit moment drie clubs (Amsterdam, Nijmegen en Groningen), die een goed onderling contact onderhouden.

Eens in de drie jaar wordt een internationaal congres gehouden, telkens in een ander land en met een ander centraal thema, de vrouw betreffende. In de jaren gelegen tussen de congressen worden culturele ontmoetingen georganiseerd, eveneens telkens in een ander land. Veelal onderhouden de clubs contact met een zusterclub in het buitenland. Daarnaast zijn clubleden te allen tijde welkom in de Lyceumclubs in binnen- en buitenland.

Het is mogelijk als introducée een lezing bij te wonen ter kennismaking. De lezingen vinden eens per twee weken plaats in de periode van half september tot half juni. 

Copyright © 2020. All Rights Reserved.